Type
Ova
Episode
1
Status:
Completed
Aired:
Dec 26, 2009

Short episode bundled with the limited edition release of "Bungaku Shoujo" Minarai no, Shoushin.

Sub
Bungaku Shoujo Kyou no Oyatsu: Hatsukoi OVA 1
Ep. 1